AGENDA TIL GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen i år vil foregå digitalt 1. mars kl. 18 på Zooms.  Alle medlemmer har fått brev om dette og de som vil være med på generalforsamlingen på melde seg på til post@nklf.no senest mandag 22. februar.

Vedlagt ligger agenda for generalforsamlingen.