INSPIRATO 2021 OG FAGKURSET ER AVLYST

Styret for Inspiratio 2021 har vært i kontakt med kommuneoverlegen som beskriver krav til arrangementer som ikke lar seg kombinere med et arrangement i februar/mars.  Maksimum antall detagere vil være 200, og regler for gjennomføring vil bli svært strenge.  Generalforsamlingen bil da måtte foregå digitalt og/eller pr. post.

Komiteen som planlegger fagkurset ser det ikke naturlig å arrangere dette når Inspiratio er avlyst.  Fagkurset er derfor besluttet utsatt til 2022.

Vi kommer tilbake til mer detaljer etterhvert.