INTER MEDICOS NR. 1/2021

I år vil vi sende ut alle nummer av Inter Medicos digitalt på hjemmeside.  Vi ønsker at du nøye skal vurdere om du ønsker bladet i dette formatet, eller  om du ønsker det i papirutgave.  Neste år vil vi gjøre en meningsmåling blant dere hvordan vi skal publisere Inter Medicos i fremtiden:  Papir, digitalt eller begge deler. 

Her finner du nr. 1 digitalt:  IM nr. 1/2021