Agder

Lokalgruppen i Agder ble opprettet våren 2019.  Den er sålangt lokalisert i Kristiansand, men alle medlemmer i NKLF i Agderfylkene er velkomne til å delta. 

Informasjon om møtene fremover vil dere finne  på denne siden.

Leder i Agder-gruppa er

Vegard Vevatne (vegard@vevatne.no)

"Menneskeverd"

Velkommen til nytt møte i NKLF Agder mandag 14. September kl. 20 i Søm kirke! (Liane Ringvei) Endelig har vi gleden av å invitere dere igjen etter at mai-møtet vårt gikk ut pga. korona-situasjonen. Slik det ser ut nå vil vi kunne arrangere møtet i henhold til gjeldende regler, men vi må ta høyde for evt. endringer i smittesituasjonen hvor vi i så fall vil informere ved å svare på denne mailen i god tid før møtet. 

Denne gangen kommer Erik Lunde på besøk for å snakke om temaet menneskeverd. Erik har engasjert seg mye i dette både gjennom sitt engasjement i KrF gjennom mange år samt at han gav ut boken «Uønsket. Mennesket i sorteringens tid» i 2017, en debattbok om menneskesyn og likeverd hvor man med utgangspunkt i bortvelgelse av jentefostre og drap på nyfødte jenter i India drøfter menneskesyn og likeverdstankens plass i vår del av verden. 

Han er utdannet cand. theol (profesjonsstudiet i teologi) fra Universitetet i Oslo. Ansatt som politisk rådgiver i KrFs stortingsgruppe 2002-2004, informasjonsrådgiver samme sted 2004-2005, informasjonssjef i KrF 2005-2010. Fra 2011 til 2019 medlem av Oslo Bystyre før han begynte som seniorrådgiver ved Universitetet i Agder. Sentralstyremedlem i KrF fra 2017 og tok pause fra jobb i UiA i 2019 for å bli statssekretær i Barne- og familiedepartementet fra april-2020. 

Ta gjerne med deg en kollega og send gjerne denne invitasjonen videre til de dere kjenner! Meld dere også gjerne på arrangementet som er opprettet som event på Facebook (anonymt) hvor dere der også lett kan invitere facebook-venner: https://www.facebook.com/events/348623776147812/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5D%7D