Lokalgruppen Oslo

«Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft» Fil 1:9

Velkommen til høstsemesteret 2019. Høstens første møte har allerede vært avholdt med info sendt ut på mail. Fikk du ikke informasjon om møtet, så har vi ikke riktig epost, send da en mail til anne.gro.rognlien@gmail.com, så skal vi oppdatere våre lister. Si også gjerne ifra hvis du ønsker program og info bare på epost, så sparer vi porto.

Høstens andre møte blir torsdag 24. oktober og handler om det spennende temaet: Eldre, alkohol og ensomhet. Helga Bognø og Edru har et prosjekt finansiert av Helsedirektoratet, hvor man ønsker å sette søkelys på dette emnet som vi vet lite om.

I år er vi så heldige at Solveig og Bjørn Lande har sagt seg villige til å være vertskap for adventsmøtet 29. november. Alle som kan,tar med noe til et felles matbord. Mangeårig medlem i NKLF og Oslogruppa, professor emeritus og barnelege Ola Didrik Saugstad kommer og forteller fra sin nye bok «Kampen om oksygenet».

 

Med vennlig hilsen

Rannveig Bremer Fjær​      Reidar M. Mysen​      Anne Gro W. Rognlien

 

Høstsemesterprogram 2019


 Torsdag 12. september kl. 19
Husmøte i Møllesvingen 2
«Husmøte med LUKAS»
Vi gjentar suksessen fra i vår og inviterer til husmøte hjemme hos Anne Gro. Kjell Tveter kommer og holder innlegg om Intelligent design. Både studenter og leger er hjertelig velkomne.

 

Torsdag 24. oktober kl 19
Misjonssalen, Tullinsgt. 4
«Eldre, alkohol og ensomhet»
Helga Bognø fra Edru kommer og forteller fra sitt prosjekt hvor man ønsker å øke kunnskap om eldre og alkoholvaner. Innlegget blir i starten av møtet siden Helga Bognø må tilbake til Bergen samme kveld.

 

Helsemisjonskonferanse 22.-24.november
Royal Garden hotell, Trondheim
«Se det usynlige»
Hovedtaler er Santhosh Mathew fra India som har vært sentral i utviklingen av den kristne organisajonen Emmanuel Hospital Association. Mer informasjon på www.nklf.no Påmeldingsfrist egentlig 15.september, så vær rask.

 

Vårens vakreste eventyr, Inspiratio, blir 28.2-1.3 på Soria Moria.

Sett av helgen, og meld dere på innen 1. februar. Mer info på www.nklf.no senere i semesteret.

 

Fredag 29. november kl 19
Hjemme hos Solveig og Bjørn Lande, Hønskollen 7, Asker

«Adventsmøte: Kampen om oksygenet»
I år er vi så heldige at Solveig og Bjørn Lande er verstskap for adventsmøtet. Professor emeritus og barnelege Ola Didrik Saugstad holder et innlegg basert på sin nye bok «Kampen om oksygenet». Alle som har mulighet tar med noe til et felles matbord. Påmelding til Anne Gro på anne.gro.rognlien@gmail.com slik at vi vet omtrent hvor mange som kommer. Si også gjerne ifra hva du ønsker å ha med, så koordinerer vi så ikke alle tar med det samme.

 

  • Kontaktinformasjon Ledergruppa: 

  • Anne Gro Wesenberg Rognlien (leder)
    • 99253457   //   anne.gro.rognlien@gmail.com
  • Rannveig Bremer Fjær (nestleder)
  • Reidar Mikael Mysen (webansvarlig)
    • 98488733   //   r_mysen@hotmail.com