REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2021

For første gang hadde vi en digital generalforsamling i NKLF.   Denne ble gjennomført på en god måte med Olav Fredheim som møteleder.   Studentkoordinator Abigail hadde en varm og god innledning.  Vi valgte ny styreleder i NKLF, Otto Chr. Rø. Han ønskes velkommen inn i styret.  Vi fikk også en ny vararepresentant:  Andre Puntervold Pereira.  Velkommen til han, også. Valget var ellers preget av gjenvalg av styremedlemmer.

Vedlagt ligger referat fra generalforsamlingen:     Referat