Ressurserwww.medicalmissions.com

Flott side med svært mye god informasjon. Her finner du podcasts og forelesninger om mange ulike temaer som omhandler misjonshelsetjeneste. Alt fra global helse, forberedelse til utreise, pasient behandling og primære helse og utvikling... Her kan du gjøre søk i deres database basert på dine interesser og spesialitet. Annbefales!

Mental helse ressurser

Psykiske lidelser er et svært omfattende problem også i utviklingsland. De siste årene er det kommet mye forskning som dokumenterer dette, og sykdomsbyrden grunnet mentale lidelser kommer bare til å øke i omfang, og vil gå forbi infeksjonssykdommer og hjertesykdommer i rangering av global sykdomsbyrde Men disse pasientene og pårørende er har ikke kapasitet til å fronte sin egen sak, derfor kommer de altfor ofte bakerst i køen når ressurser skal fordeles, både i akutte katastrofer, og i helsetilbudet ellers. Det er derfor ikke uten grunn at WHO har lansert slagordet "Ingen helse uten mental helse"

Hesperian Foundation en spennende og annerledes forlegger "Where there is no doctor"

Forlegger med mange interessante bøker i sjangeren “where there is no doctor”. Flere bøker bla “where there is no doctor” og "where there is no dentist" til gratis nedlastning. Også nedlastbare ressurser til helseundervisning på flere språk.

Lenker med oversikter over aktuelle bøker

Lenker til sider som har oversikt over aktuelle og anbefalte bøker innen temaet helsemisjon og internasjonal helse.

Tropemedisin og u-lands helse resurser

Tips til bøker, linker til oversikter, databaser, opslagsverk og annet innen fagfeltet tropemedisin og arbeid i utviklingsland.

Lab in a suitcase

Mangel på labtjenester kan være en alvorlig utfordring ved arbeid i "bushen". Her er løsningen : Laboratorie i en koffert. Denne kristne organisasjonen har utviklet et "bærbart" laboratorie perfekt for kortids team, landsby klinikker og samfunnshelse prosjekter.

Hvordan få tak i rimelig og godt utstyr ute? Et nettsted misjonslegen bare bør bokmerke først som sist..

Viste du at man estimerer at 50% av medisinsk utstyr i u-land ikke virker? Manglende manualer, inkompatible strømledninger og behov for reparasjoner og manglende reservedeler gjør generøse donasjoner om til ubrukbare maskiner.