Lokalgruppen Rogaland

Denne siden bruker Rogalandsgruppa av NKLF til å orientere om sitt arbeid og ellers hva de måtte ønske. 

Kontaktperson for Rogalandsgruppa er Silje Thingbø.

Styret er for tiden:

Silje Thingbø: Leder

Ingunn Rørvik: Sekretær

Barbro Tvedt: Informasjonsansvarlig

Målfrid Holmaas Bjørgaas

Ruth Midtgarden: Kasserer

Kari M. Østerholt

 

Møtedatoer for 2020:

• 22.januar: Årsmøte og valg. Innlegg av lege Øyvind Skadberg: "Tro gjennom sykdom".

• 18.mars: Tema: "Menneskeverd under press" av barnelege/nyfødtlege og professor Ola Didrik Saugstad. NB! Kl 19:00!

• 30.september: Tema: ? av Voksenpsykiater Øystein Elgen.

• 6.november: Høstfest. Sted og informasjon kommer.

 

Sted: Hinnasenteret, Kurs- og aktivitetssenter. 
Adr: Gamleveien 30B, 4018 Stavanger
Kl: 19:30

Vel møtt!