SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLIING 2021

Sakspapirene til generalforsamlingen ligger vedlagt.  Husk at du må melde deg på senest mandag 22. februar for å være med på generalforsamlingen.  Den vil foregå digitalt, og alle som melder seg på får tilsendt link på mail.

Regnskap og budsjett

Årsmelding 2020

Vedlegg til årsmelding 2020