Seier for bistand i budsjettet for 2014

Seier for bistand i budsjettet for 2014

KRF og Knut Arild Hareide (KrF) har fått igjennom en styrking av 2014-budsjettets sosiale profil, med vekt på tiltak for de aller svakeste både i Norge og internasjonalt. Den norske bistanden er igjen tilbake på 1 prosent av BNI. 

Les mer i Bistandaktuelt