Verden mangler 4 millioner helsearbeidere

De fleste i Asia og Afrika. Hvert 3. Sekund dør et menneske unødvendig av en sykdom som lett kunne ha vært behandlet. Vi kan ikke la det fortsette slik!

Bare èn prosent av de samlede ressursene som går til helsestell i verden, blir brukt i Afrika. Dette til tross for at kontinentet nå sliter med 24% av den samlede sykdomsbyrden. Hvert år dør en halv million kvinner i forbindelse med graviditet og fødsel. Mer enn 10 millioner blir skadet for livet. I løpet av livet vil hver syvende kvinne i Niger dø i forbindelse med graviditet/fødsel. Nesten 11 millioner barn under fem år dør hvert år, det vil si ca. 30 000 barn om dagen. Hver eneste dag blir 1500 barn under 15 år smittet av HIV