Etikk

Etikk er et av NKLFs hovedarbeidsområder, slik det også framgår av foreningens lover. De siste årene har NKLFs etikkutvalg arbeidet med flere områder innenfor den medisinske etikken, og kommet fram til forslag til uttalelser som etter drøfting på generalforsamling har blitt vedtatt av foreningen. Etikkutvalget legger vekt på en grundig gjennomgang av hvert tema, slik at foreningens standpunkt til de forskjellige problemstillingene er velfundert.

Våren 2009 sluttførte etikkgruppen i foreningen en betenkning om eutanasi og legeassistert selvmord, som man finner i menyen til venstre.

Fram til generalforsamlingen i 2010 arbeidet etikkutvalget med bioteknologi. NKLF hadde allerede gitt et høringssvar i forbindelse med bioteknologien i 2006. Også i 2010 førte arbeidet fram til en uttalelse som ble vedtatt.

I 2011 var temaet reservasjonsrett, og etikkutvalgets betenkning førte fram til en uttalelse som ble vedtatt ved generalforsamlingen. Også dette finnes i menyen til venstre.