Tilbud til deg som lurer på om dette er noe for deg!!

Tilbud til deg som lurer på om dette er noe for deg!!


Vi ønsker også å lage et tilbud for  leger som kan tenke seg å få prøve seg og få opplæring på et stort sykehus i hovedstaden for så å få mer distriktstjeneste på et mindre sykehus, men hele tiden under veiledning og oppfølging av mer erfarne leger. Et godt tilbud for deg som kan tenke deg å få en erfaring uten å ville binde deg for mange år. Ta kontakt med misjonskoordinator dersom du ønsker mer informasjon om muligheter for dette.

Bla ønsker vi å sammarbeide med den diakonale organisasjonen koinonia i Bangladesh. Med muligheter for å få opptrening og undervisning på større sykehus i hovedstaden før man får reise på mindre sykehus. Men at man hele veien har dyktige nasjonale leger i ryggen og som man jobber sammen med. Avhengig av behovene fra den som reiser kan dette bli alt fra en slags "turnustjeneste" for ferske helsemisjonsspirer til en myk landing for erfarne kollegaer som har lyst å både lære bort noe av sitt fag, men også lære mer om hvordan man kan jobbe som lege i en annen setting: Bangladesh


Les mer om hvordan det er å jobbe på sykehus i Banlgadehs om misjonslege Ottar Hope somblir kalt Doktor Hope, og uttaler det på engelsk, slik at navnet hans oversatt til norsk bli "Doktor Håp". Les mer og se videoen der Hope viser frem sykehuset i Brahmanbazar, der mange mennesker får nytt håp. Les mer