Ansatte

Magnar Kleiven

Generalsekretær (50% stilling).

Ansatt i foreningen fra 1. januar 2014. Utdannet lege og har erfaring fra allmenmedisin, rusmedisin og arbeidsmedisin. Er daglig leder for foreningen og har særlig ansvar for etikkarbeidet, media og lokalgruppene samt daglig drift av foreningen.

Karin Tjernæs

Kontorsekretær (60% stilling)

Utdannet førskolelærer. Tar seg av alle administrative oppgaver i foreningen; blant annet post, regnskap, medlemsarkiv og støtte til gjennomføring av arrangementer.  

Abigail Onsrud

Studentkoordinator og -veileder (50% stilling)

Ansatt i NKLF våren 2017.  Utdannet lege fra "The Nelson R. Mandela Medical School. University of Kwa-Zulu  Natal, Durban South Africa.  Senere erfaring i pediatri og familiemedisin.  Bibelskole fra Sør-Afrika

Sveinung Djupedal

Misjonskoordinator (25% stilling)

Ansatt i NKLF fra 1. april 2014.  Har lang erfaring som misjonær i Øst-Afrika, og arbeid med med misjon i Filadelfiamenigheten i Oslo.  Jobber også som miljøterapeut.  Han har utdannelse i pedagogikk, sosialantropologi og psykologi.

Han skal koordinere NKLF's engasjement innen helsemisjon, ha ansvar for misjonsnettverket og ha kontakt med medlemmer i foreningen som er interessert i misjonsarbeid.