Eutanasi

 

 NKLF har nedfelt i sine lover at 'retten til liv gjelder fra unnfangelse til naturlig død.'

Våren 2009 sluttførte etikkgruppen i foreningen en betenkning om eutanasi og legeassistert selvmord, og teksten uttrykker foreningens syn på disse spørsmålene.

Betenkning (pdf-fil)