NKLF mener

Her finner du høringsuttalelser, leserinnlegg og andre publiseringer fra NKLF. I hovedsak ligger sakene i kronologisk rekkefølge. Sakene om reservasjonrett er samlet under en egen overskrift.

Du finner mer bakgrunnsstoff under overskriften 'etikk'.

 

I media:

Reservasjonsrett:

NKLFs uttalelse om reservasjonsrett, basert på etikkutvalgets betenkning som tidligere har vært presentert her på nettsidene, har blitt plukket opp av enkelte aviser, og representanter for foreningen har blitt intervjuet i flere aviser, i tillegg til at man skrev et leserinnlegg i Vårt Land for å presisere hva som egentlig ble vedtatt.

Allerede før vedtaket hadde VL saken på forsiden (ikke helt presist gjengitt på forsiden), i denne saken (VL 26. mars 2011).

For å presisere hva foreningen hadde vedtatt, ble dette leserinnlegget trykket i VL (31. mars 2011).

Nytt intervju i Vårt Land, hvor blant annet Høyres Bent Høie gikk ut mot deler av uttalelsen (30. mars 2011)

Også NTB hadde en sak om reservasjonsretten som du kan lese her i etterkant av dette (NTB, flere aviser, 31. mars 2011).

I starten av april laget Fædrelandsvennen en større sak om det samme (02. april 2011).

Foreningen svarte på artikkelen i Fædrelandsvennen med et leserinnlegg (05. april 2011).

Vårt Land tok opp saken igjen etter å ha intervjuet Helse- og omsorgsdepartementet, som vil skjerpe inn reservasjonsrett for allmennleger. Trond Markestad og NKLF er også intervjuet (06. april 2011).

NKLF skrev brev angående samme sak til Helse- og omsorgsdepartementet for å opplyse om begrunnelsen for foreningens standpunkt (10. april 2011).

NKLF har også hatt et leserinnlegg i Dagen, om reservasjonsrett 18. april 2011. Innlegget fokuserer særlig på reservasjon i forhold til assistert befruktning.

Stavanger aftenblad trykket 26.04. en kronikk fra NKLF med de grunnleggende problemstillingene knyttet til reservasjonsrett for helsepersonell som tema.

"Tvinger leger til å hjelpe lesbiske". Vårt Land 29. oktober 2011. Helsedepartementet understreker at leger ikke kan nekte å henvise lesbiske par til assistert befruktning i et nytt rundskriv. Styreleder Olav Fredheim uttaler seg til avisen. 

"Kristne leger kan bli presset ut av yrket". Dagen 11. november 2011. NKLF uttaler seg etter helsedepartementets rundskriv.

I et innlegg i Morgenbladet som kom ut 2. desember, forsvarer Olav Fredheim, Carl Fredrik Knobloch og Ingrid Hardang reservasjonsrett for leger.

"Etisk bevisste leger presses ut". Dagen 28. desember 2011, leserinnlegg om reservasjonsrett av Olav Fredheim.

"Staten fjerner kritiske røster". NKLF er bekymret over hva det vil bety for utviklingen i yrkesetikken at staten systematisk vil fjerne de kritiske røstene. Leserinnlegg i Vårt Land 3. januar 2012, av Olav Fredheim. 

VG har en hel liten serie om reservasjonretten 12. - 16. februar 2012: "Helseministeren vi kartlegge samvittighetsleger".  (med kommentarer fra styreleder Olav Fredheim i NKLF), "- Stoltenberg feilinformerte Stortinget om abortpraksis"., "Legeopprør mot regjeringens abortordre"., "Regjeringen klarer ikke å dokumentere sin egen påstand".

"Fastleger får ikke reservere seg". I Bergens Tidende 6. februar 2012, presenterer fastlegene Eilif Haaland og Gunnhild Felde, som begge har begge reservert seg mot å henvise kvinner til abort, sitt syn. Også Olav Fredheim er intervjuet.

"Leger fratas reservasjonsretten". NTB-sak i bl.a. Dagsavisen 7. februar 2012. NKLF-leder Olav Fredheim uttaler seg.

"Regner med sivil ulydighet og rettssaker". Dagen 21. februar 2012 har flere artikler om reservasjonsrett, blant annet har de snakket med en jusekspert som mener saken kommer til å bli en politisk beslutning, ikke en juridisk, til slutt. Leder i NKLF, Olav Fredheim, regner med at det kan komme en rettslig avklaring i et tilfelle der en lege fortsetter som tidligere og dermed utfører sivil ulydighet.

"Kristne leger vil ha ultralyd-nekt." I innlegget "Fremmer abort som naturlig valg" i Vårt Land 23. mars 2012 argumenterte Olav Fredheim og Ingrid M. Hardang for at leger også bør kunne reservere seg mot å henvise til eller utføre fosterdiagnostikk som leder frem til selektiv abort. Dette ble fulgt opp i et redaksjonelt oppslag der Olav Fredheim ble intervjuet.

"Åpner Støre for reservasjonsmulighet?" Olav Fredheim i leserinnlegg i Vårt Land 7. november 2012.

"Ekspert mener Strasbourg-dom svekker legers reservasjonsrett." Vårt Land på nett 15. januar 2013.

"Dom svekker reservasjonsrett." Dagen intervjuer bl.a. Olav Fredheim 18. januar 2013.

"Blåser til abortkamp." Dagsavisen 22. januar 2013, også dette handler om reservasjonsrett for allmennleger. Noen presiseringer av hva Olav Fredheim mener finner du i denne nyhetssaken på denne nettsiden, "Mer om reservasjonsrett i media."

 

Tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk:

"Valgfrihet en illusjon." Olav Fredheim og Ingrid Marie Hardang om tidlig ultralyd i Vårt Land, 4. februar 2013.

"Kvinners valgfrihet". Kvinner må få informasjon om de mulige valgene de har, både når det gjelder abort ellers, og når de får beskjed om at fosteret kan ha et avvik fra det normale. Adopsjon er en av mulighetene.  Olav Fredheim og Ingrid Hardang i leserinnlegg i Vårt Land 29. mai 2012.

"- På tide med innskjerpet abortlov". Leder Olav Fredheim intervjuet i Korsets Seier (Pinsebevegelsens blad) om senabort og tidlig ultralyd. Fredag 25. mai 2012.

"Skjønner SV konsekvensene av tidlig ultralyd?" Leserinnlegg i Vårt Land og i litt lengre versjon på Verdidebatt, publisert 10. mai 2012. Skrevet av Olav Fredheim og Ingrid Hardang.

"Hvem skal leve?" Ingrid Hardang og Olav Fredheim svarer på et leserinnlegg og et intervju med anestesilege Terje Thommassen i Bergen, som mener det kan være bedre for fostre med alvorlige syndromer at de slipper å bli satt til verden. Bergens Tidende 12. april 2012.

"Fjerne sykdom ved å fjerne den syke?"  Ingrid Hardang og Olav Fredheim i Aftenposten 1. april 2012 med en kort kommentar til  dette leserinnlegget.

"Rettferdig med tidlig ultralyd?" Ingrid Hardang og Olav Fredheim med leserinnlegg i Dagens Medisin 8. mars 2012.

"Fremmer abort som naturlig valg". "Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har tatt til orde for at de negative konsekvensene av tidlig ultralyd kan begrenses gjennom å utvikle gode holdninger hos helsepersonellet som utfører fosterdiagnostikken og i befolkningen. Vi er naturligvis enige i at det er viktig at helsepersonell har gode holdninger. Derfor er vi dypt bekymret over at Strøm-Erichsen fremmer en politikk som gjør det motsatte av å dyrke frem gode holdninger blant helsepersonell og i befolkningen," skriver Olav Fredheim og Ingrid M. Hardang i dette leserinnlegget i Vårt Land 23. februar 2012.

"Ingen helseeffekt – skaper mer utrygghet".  Vårt Lands debattsider 16. januar 2012 handlet stort sett om debatten om tidlig ultralyd, med blant annet et leserinnlegg fra Olav Fredheim og Ingrid M Hardang. 

"Verre enn annen abort?" Mer om tidlig ultralyd i et leserinnlegg i Klassekampen 22. desember 2011, av Olav Fredheim og Ingrid M. Hardang.

"Rettferdig tidlig ultralyd?" Innlegg i Nationen 17. desember fra Olav Fredheim og Ingrid M. Hardang. 

"Grip sjansen!". Olav Fredheim og Ingrid M. Hardang oppfordrer helseministeren til å trekke tilbake forslaget om rutinemessig tidlig ultralyd, i et innlegg i Bergens Tidende 19. desember 2011.

"Hvorfor ultralyd, Ap?" fra Morten Magelssen, og "Helsegevinster ved tidlig ultralyd?" fra Olav Fredheim og Ingrid M. Hardang, innlegg i Dagsavisen 12. desember

"Naiv minister". Kort innlegg fra leder Olav Fredheim i VGs Si det, om tidlig ultralyd, 19. desember 2011.

"Selektive og selvbestemte aborter": Leserinnlegg i DagenMagazinet, hvor man tok opp temaet selektive aborter, etter et tidligere debattinnlegg fra Heidi Nordby Lunde (DM 31. mars 2011)

"Mål for svangerskapsomsorgen". Om foreslåtte endringer i norsk abortlovgivning og svangerskapsomsorg. Innlegg i DagenMagazinet 02.02.11.

"Ultralyd til besvær". Om tidlig ultralyd i svangerskapet, innlegg i Østlandsposten og en rekke andre lokalaviser rundt 01.02.11.

"Ultralyd og sortering". Om tidlig ultralyd i svangerskapet, innlegg i Adresseavisen 28.01.11. Også publisert i Stavanger Aftenblad og i en forkortet utgave i Fædrelandsvennen.

"Nytt steg mot sorteringssamfunnet?" Debatt om fosterdiagnostikk, innlegg i Vårt Land 11.01.11.

 

Andre saker:

"Frivillig dødshjelp?" Svar på et innlegg fra Ole Peder Kjelstadli. Vårt Land 6. desember 2012.

"Adopsjon bedre enn destruksjon". Olav Fredheim argumenterer for at adopsjon av overtallige embryo er mindre etisk betenkelig enn donasjon av kjønnsceller. Hovedmålet må imidlertid være å unngå overtallige befruktede egg. Leserinnlegg i Vårt Land 12. november 2012.

Svar på en leder i BMJ om hvorvidt leger (i første rekke den britiske legeforeningen) bør innta en nøytral holdning i spørsmålet om legeassistert selvmord. Lederen er skrevet av redaktør Fiona Godlee. BMJ på nett 21. juli 2012.

"Spår store dilemmaer for leger". Vårt land har intervjuet den britiske proferssoren i pediatri, John Wyatt, og  NKLFs leder Olav Fredheim om nye etiske problemer innenfor medisinen, som kan være utfordringer for kristne leger. Vidar Haanes ved Menighetsfakultetet sier norske teologer har jobbet mye med nye medisinsk-etiske problemstillinger. Vårt Land 4. juni 2012.

"Hvem er levedyktige?" Olav Fredheim og Ingrid Hardang etterlyser i et leserinnlegg i Adresseavisen (Trondheim) en klargjøring av hvilke foster som er levedyktige og som dermed har krav på beskyttelse fra sene aborter. 25. mai 2012. Innlegget ble 26. mai også trykket i Stavanger Aftenblad og publisert på www.verdidebatt.no.

"Etterlyser forskning på abortårsaker". Tallet på tenåringsaborter går ned. Organisasjonen Menneskeverd synes imidlertid at det er bekymringsverdig at antallet aborter blant kvinner i slutten av 20-årene øker, og ønsker forskning på årsakene til dette. Ingrid Hardang i NKLF sitt etikkutvalg kommenterer saken på vegne av NKLF. Dagen, 21. februar 2012.

"For enkelt om stamceller". Leserinnlegg i Bergens Tidende 30. oktober 2011. Morten Magelssen og Olav Fredheim skriver om