ICMDA

ICMDA (the International Christian Medical and Dental Association) er en forening av nasjonale kristelige legeforeninger og tannlegeforeninger.
ICMDA er interkonfesjonell og samler alle som deler trosgrunnlaget om den treenige Gud og evangeliet om frelse gjennom Jesus Kristus slik Bibelen bringer oss det.
 

Historikk:

ICMDA startet i 1963 som the "International Congress of Christian Physicians". I dag omfatter den nesten 90 nasjonale foreninger
 

Visjon:

ICMDA's mål er å

  • styrke medlemmenes åndelige liv,
  • formidle meninger og sysnpunkter, informasjon og erfaringer om kristen tro og etikk
  • fremme vennskap og samarbeide mellom kristen kolleger og studenter.
  • oppmuntre og støtte kristen misjon hjemme og i utlandet

Disse målene søker vi å oppnå gjennom våre
 

Aktiviteter:

- Regionale og verdenskonferanser
- Nyhetsbrev med nyheter, lovprisning og bønneemner fra hele verden
- Informasjonsutveksling
- Ressursformidling av informasjon og guidelines på flere områder
- Publikasjoner.

ICMDA har en svært oversiktlig hjemmeside på internett: http://www.icmda.net/ hvor du finner nyttig informasjon og lenker. 

ICMDA hadde verdenskongress i Rotterdam i 2014 og i India i 2018 med god norsk deltagelse begge steder.   Neste verdenskongress skal være i 2022, sannsynligvis i Afrika.