Visjon

Visjonene for studentarbeidet til NKLF er:

  1. Vi ønsker å gi utrustning til et liv med Jesus som forbilde.
  2. Vi ønsker et fellesskap der vi kan inspirere hverandre og dele tro, tvil og utfordringer vi møter som kristne studenter og leger.
  3. Vi ønsker å hjelpe hverandre til å bevare vår integritet når tro og verdier utfordres i helsetjenesten.