Reservasjonsrett

På generalforsamlingen 26. mars 2011 fremmet sentralstyret en sak om hva NKLF skal mene om reservasjonsrett for helsepersonell.

Forslaget til vedtak bygget på en utredning skrevet av etikkutvalget i NKLF. Med små endringer ble uttalelsen vedtatt av foreningen, og kan finnes i menyen til venstre, sammen med etikkutvalgets utredning.

I ukene før generalforsamlingen var også tidlig ultralyd hyppig tema i samfunnsdebatten. Det ble derfor fremmet et forslag til tilleggspunkt om dette, og dette punktet ble vedtatt som en uttalelse fra generalforsamlingen.

 

For mer om reservasjonsretten kan man også besøke nettsiden www.reservasjonsretten.org.