Studenter Trondheim

Krims Trondheim  er NKLF's studentgruppe i Trondheim.  Krims Trondheim har mange aktiviteter som de vil presentere etter hvert.  Denne siden er nok mest egnet for at NKLF's andre medlemmer skal følge med på hva Krims Trondheim gjør og bli inspirert av det. Krims Trondheim sine egne medlemmer kommuniserer nok mer på andre sosiale medier.  Leder i Krims Trondheim  er Reidun Haarr Johansen.

Krims står for Kristne Medisinerstudenter.

Dersom du ønsker å lese Krims Trondheim sin årsmelding for 2015 kan du finne den her.