Lokalgruppen Telemark

På denne siden vil Telemarksgruppa av NKLF presentere sitt arbeid, sine møter og hva de ellers måtte ønske. Kontaktperson i Telemarksgruppa er Harald Omland.  Årsmeldinga for 2015 fra Telemarksgruppa finner du her.