TropemedisinkursTropesjukdommar og parasittologi 2013 i India 28.01.2013-09.02.2013

Nasjonalt kompetanseteneste for tropiske infeksjonssjukdommar, Haukeland universitetssjukehus, Bergen arrangerer i sammarbeid med CMC Vellore i India kurs i tropeskydommer.

Oversikt over diverse tropemedisinkurs

Oversikt over aktuelle tropemedisinkurs både basert i Norge, Sverige, Danmark og England

Summer school in international health, København

Kurset er en fire ukers introduksjon til helsearbeid i den 3. verden. Det favner svært bredt; tradisjonelle tropesykdommer, vaksinasjon, kjønn og helse, kulturforståelse, pedagogikk, urbanisering, epidemiologi, menneskerettigheter, familieplanlegging, ernæring, psykiatri, vann/sanitærforhold og flyktningehelse. Det sier seg selv at man ikke blir spesialist på noen av områdene, men en får god oversikt over hvor komplekst bistandsarbeid er.