Vi trenger etikkoordinator i NKLF!

Norges Kristelige Legeforening (NKLF ) er en forening for kristne  leger, tannleger og studenter. Et av våre formål er å være en viktig stemme i samfunnet i etiske spørsmål og være aktive i samfunnsdebatten om blant annet  samvittighetsfrihet, vern om ufødt liv, menneskeverd, eutanasi og bioteknologi. Mer informasjon på www.nklf.no.

Vi ser at etiske spørsmål blir et stadig viktigere arbeidsområde for oss, og vi søker derfor en etikk-koordinator til , foreløpig tidsavgrenset,  nyopprettet 20 %-stilling som skal

  • Koordinere foreningens arbeid i etiske spørsmål
  • Samarbeide med andre organisasjoner som jobber med etiske spørsmål
  • Samarbeide tett med vårt etikkutvalg, vår generalsekretær og vårt sentralstyre

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

  • Du skal være lojal til NKLF’s formål og verdigrunnlag
  • Du skal ha helsefaglig eller annen relevant utdannelse, og ha erfaring fra arbeid med medisinsk-etiske spørsmål
  • Du skal være fleksibel i organisering av jobben
  • Du skal være målrettet og villig til å fronte etiske spørsmål i samfunnsdebatten
  • Du skal ha god evne til kommunikasjon

Vi ønsker på sikt å utvide stillingen.  Lønn og andre betingelser etter avtale.

Søknad sendes innen 25. juni til Norges Kristelige Legeforening, Storgt. 10B, 0155 Oslo eller på mail til post@nklf.no.  Spørsmål kan rettes til generalsekretær Magnar Kleiven, tlf. 952 487333, mail magnar.kleiven@gmail.com.