Spennende fagkurs: Møte med håp, tro og mening - den eksistensielle samtalen

Rett før Inspiratio 2018 arrangerer NKLF i samarbeid med universitetene i Oslo og Bergen et spennende fagkurs med ovenstående tittel.  På kurset "Møte med håp, tro og mening - den eksistensielle samtalen" fokuseres på å øke legens kunnskap, ferdigheter og trygghet i samtalen om eksistensiell forståelse av sykdom og god helse. 

Kurset er utarbeidet av Syddansk universitet i samarbeid med Den danske legeeforening, på bakgrunn av internasjonal forskning, og danske legers utprøving.  Kurset har fått svært god evaluering fra danske leger.

Hovedforedragsholdere er prof.dr. theol. Niels Christian Hvidt og religionssociolog og post doc.  Elisabeth Assing Hvidt.

Kurset er godkjent for alle kliniske spesialiteter, vi venter fortsatt på godkjennelse fra Almenlegeforeningen.

Du finner kursbrosjyre og link til påmelding her

 INSPIRATIO 2020

Dato for Inspiratio 2020 blir 28. februar-1. mars

Ny lokalgruppe i NKLF

Agdergruppa er i virksomhet

HELSEMISJONSKONFERANSEN 2019: "SE DET USYNLIGE"

Trondheim 22.-24. november 2019. NÅ HAStER DEt MED Å MELDE SEG PÅ. REVIDERT PROGRAM LIGGER VEDLAGT.

Presentasjoner fra fagkurset

To presentasjoner fra fagkurset er lagt ut

KATARZYNA VANT I HØYESTERETT

NKLF skal være med å utnytte dommen til beste for alle norske leger som ønsker samvittighetsfrihet

BIOTEKNOLOGI, INNSTILLINGEN FRA STORTINGSKOMITEEN

Nå behandles dette i Stortinget

Katarzyna vant i Lagmannsretten

Saken er anket til Høyesterett

VERDENSKONGRESS I INDIA I 2018

Nå nærmer det seg!

Referat fra generalforsamlingen i NKLF

Generalforsamlingen i NKLF ble gjennomført på Soria Moria 5. mars 2017

Sydenham 2-conference

Dette er en konferanse i England i oktober for "junior doctors"

Bønnesirkel fra ICMDA

Det er kommet en nytt bønnebrev fra ICMDA

KURS I SALINE PROSESS I OSLO

Kurset holdes 15. oktober på Lovisenberg Tjestehus i Oslo

Rettssak om samvittighetsfrihet

Katarzyna Jachimowicz er oppsagt fordi hun ikke ønsker å sette inn spiral på sine pasienter, og vil gå til rettssak for å prøve samvittighetsfriheten som en menneskerett

Side 1 av 8. Velg side: