Lokalgruppe Bergen

Vi har en aktiv lokalgruppe i Bergen under ledelse av Ottar Hope. Årsmeldingen for 2015 kan du lese her.

Vi arrangerer temasamlinger 2-3 ganger pr. semester, i hovedsak samles vi hjemme hos Øystein Elgen i Kalfarveien 10.

For mer info om program, etc.: se www.nklfbergen.com og våre facebooksider.

Vi har også en egen epostløkke du kan skrive deg på, for å holde deg oppdatert::