Bli medlemVelg medlemstype:

Om NKLF

Norges Kristelige Legeforening (NKLF) ble stiftet i 1936.  Vi har i dag rundt 1000 medlemmer og  satser spesielt på:

  • NKLF ønsker å være en viktig stemme i samfunnet i etiske spørsmål og er aktive i   samfunnsdebatten om blant annet  samvittighetsfrihet, vern om ufødt liv, menneskeverd, eutanasi  og bioteknologi.
  • NKLF har 9 lokalgrupper rundt om i landet som samles jevnlig til kristent fellesskap med fokus på skjæringspunktet mellom fag og tro.
  • NKLF tilbyr nasjonale fellesskap gjennom en høstkonferanse som tar opp faglige temaer, og                            storsamlingen vår Inspiratio på våren.  Visjonen er at fellesskapet der skal bidra til at vi vokser som kristne og utrustes til tjeneste
  • NKLF ledes av generalsekretær og har også ansatt kontormedarbeider.
  • NKLF satser på helsemisjon og har egen misjonskoordinator som leder dette arbeid.  Målet er å inspirere, utruste og legge til rette for misjon og internasjonal tjeneste. NKLF har lokale studentgrupper i alle de 4 universitetsbyene og arrangerer en årlig studentkonferanse.  Vi har ansatt en studentkoordinator som følger opp studentarbeidet.
  • NKLF er medlem i ICMDA (International Christian Medical and Dental Assosiation)

Vi ønsker deg som medlem hos oss.  Kontigenten er 950 kroner i året for leger, redusert for noen grupper.   Du kan se den fulle oversikten over kontingentsatser ved å trykke her:  .

Velkommen som medlem i NKLF!